КРИСТАЛИ

Кристали Фън Шуй

Фън Шуй Кристали

Фасетираните кристални топки са много популярни Фън Шуй символи.При преминаване на светлината през един кристал тя се разпада до цветовете на дъгата,като всеки цвят носи специфичните характеристики на съответния тип Фън Шуй енергия.