Какво означава Фън Шуй

Фън Шуй Що е тоОсновното значение на Фън шуй е да се живее в хармония със заобикалящата среда. Древните китайци са вярвали , че в света има ред и равновесие и че като се следват определени начини на деиствие , хоата биха могли да привлекат щастливата съдба към себе си. Фън шуй ни предоставя съвети как да изградим заобикалящата ни среда , в която да се чустваме удобно , здрави , мотивирани и защитени. Когато въведем Фън шуй в живота си , ние можем единствено да спечелим ,дори само ако сме се докоснали до повърхността му . Щом станем по-чувствителни към заобикалящия ни свят и активно започнем да променяме онези фактори ,които ни карат да се чувстваме зле , ще придобием и по-дълбоко познание за самите нас и за ролята , която ни е отредена в една много – широка картина на света.