Кога работят символите

1. Преди всичко трябва да са разположени в правилната зона.
Наример: Патиците поставени в зоната на богатството не само няма да донесат никаква полза , но дори могат да привлекат към вас алчни хора .

2. Символите трябва да бъдат чисти.
Например: Ако по тях има прах , те не само престават да действат , но и образно казано покриват с прах тази област от живота ви , за подобряването на която са били отговорни.

3. Символът трябва да бъде цял.
Ако по някакво стечение на обстоятелствата неговата цялост се разруши или увреди , трябва да се изхвърли , защото е изпълнил всичко което е могъл приемайки върху себе си отрицателната енергия . На негово място- аналогичен нов.

4. Самата зона, която искате да активирате не трябва да съдържа ниакакви препятствия - стари вестници , счупени или напукани фигури , вещи които отдавна сте престанали да ползвате.